ทัวร์ต่างประเทศขึ้นจากเชียงใหม่
เชียงใหม่!! ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ๊กะเล๊าะห์ ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ราคา 19,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ราคา 18,900 บาท
WINTER SKI RESORT
สัมผัสหิมะก่อนใคร บินตรงเชียงใหม่ - เกาหลี
ราคา 26,900 บาท
บินตรง เชียงใหม่ สิงคโปร์ Universal Studio
เที่ยวสุดคุ้ม บินตรงเชียงใหม่ เมืองสิงโตพ่นน้ำ
ราคา 25,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง
สนุกเพลินกับบาน่าฮิลล์ เยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าเว้ อิ่มท้องกับซีฟู๊ด
ราคา 13,900 บาท
ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน
ยุโรปแสนสวย 8 วัน บินตรงเชียงใหม่
ราคา 69,900 บาท
บินตรง..เชียงใหม่!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ชมความงดงาม และความยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง
21,999 บาท
บินตรง..เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย
17,990 บาท