ทัวร์ต่างประเทศขึ้นจากเชียงใหม่
HILIGHT บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง
HILIGHT บินตรง เชียงใหม่ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
ราคา 20,900 บาท
เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขา
ราคา 24,900 บาท
เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว
เที่ยวสุดคุ้ม !! เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว
ราคา 17,900 บาท
บินตรง !! เชียงใหม่ สิงคโปร์
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน หรือ สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
ราคา 25,900 บาท
เชียงใหม่ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
เที่ยวสุดคุ้ม !! เชียงใหม่ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่ 3วัน 2คืน
ราคา 15,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี
บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี Free Shopping
ราคา 27,900 บาท
เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง
เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ราคา 21,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่ !!! ฮ่องกง เซินเจิ้น
เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน
ราคา 15,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม
ร่วมล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุนจากมัณฑะเลย์-พุกาม ไป-กลับ ไม่ต้องนั่งรถ บินภายในจ้า นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม
ราคา 26,900 บาท
เชียงใหม่!! ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ๊กะเล๊าะห์ ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
ราคา 19,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
ราคา 18,900 บาท
บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง
ราคา 18,900 บาท
WINTER SKI RESORT
สัมผัสหิมะก่อนใคร บินตรงเชียงใหม่ - เกาหลี
ราคา 26,900 บาท
บินตรง เชียงใหม่ สิงคโปร์ Universal Studio
เที่ยวสุดคุ้ม บินตรงเชียงใหม่ เมืองสิงโตพ่นน้ำ
ราคา 25,900 บาท