ญี่ปุ่น
Hokkaido Endless
โนโบริเบ็ตสึ....เดินเล่นในบรรยากาศเก่าๆ กับเมืองเอโดะจำลอง
ราคา 44,999 บาท
Hokkaido Enjoy
ENJOY...กับ เมืองอาซาฮีคาว ,โอตารุ ,ซัปโปโร
ราคา 35,888 บาท
Hokkaido Winter Woww!!
สนุกสนานกับ SNOW MOBILE
ราคา 39,999 บาท
Tokyo – Fuji Snow Free
สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
ราคา 31,991 บาท
Tokyo – Fuji Snow Frozen
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่วัดอาซากุสะ สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หิมะขาวๆ ที่ ลานสกี ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ
ราคา 31,991 บาท
Tokyo – Recharge
เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แวะเมืองเก่าไหว้พระใหญ่
ราคา 34,999 บาท
Tokyo – Remember - A
เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ราคา 30,999 บาท
Tokyo – Remember-B
เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ,เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ราคา 26,991 บาท