จีน
บินตรง..เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
ชมความงดงามของอุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย
17,990 บาท