Taiwan
Taiwan “Little Japan”
เที่ยวทุกวัน “ไม่มีอิสระ” ดูแลโดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง ที่พักในย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เดินช้อปสบายๆ
เริ่มต้น 19,900 บาท
สงกรานต์ ไทเป เซมาแอ่วตวยกัน
ชมวิวทะเลสาบสุริยัน – จันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ่ง ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นส่วนตั๊วส่วนตัว สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ปล่อยโคมขงหมิง
ราคา 28,900 บาท
ไต้หวัน ชมปลาวาฬ
ไต้หวัน - ไทเป - ฮัวเหลียน - ชมปลาวาฬ