เวียดนาม
บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง
สนุกเพลินกับบาน่าฮิลล์ เยี่ยมชมเมืองหลวงเก่าเว้ อิ่มท้องกับซีฟู๊ด
ราคา 13,900 บาท