รายละเอียดทัวร์
รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]
ราคา 65,900 บาท

รัสเซีย [มอสโคว์–แสงเหนือ–เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก]

8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบ และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการ ตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers) ตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล (Snowmobile) ตะลุยหิมะ นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์ แบบ ซานตาคลอส ใช้เดินทาง ที่ Sami village นำท่านบินภายสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

กำหนดวันเดินทาง:  ปี 2561

 มกราคม : 17 - 24, 31 ม.ค. – 7 ก.พ.

65,900.-

กุมภาพันธ์ : 21 - 28, 28 ก.พ. – 7 มี.ค.

มีนาคม : 14 - 21

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

หรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

2

ดูไบ – มอสโคว –  เนินเขาสแปร์โรว์

O

IZMAILOVO DELTA HOTEL

3

สถานีรถไฟใต้ดิน– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณท์อาร์เมอรี่- จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล – ห้างกุม – ละครสัตว์

O

O

O

IZMAILOVO DELTA HOTEL

4

มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ –หมู่บ้านซามิ  - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน –– นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน–คิรอฟสค์ -  ตามล่าหาแสงเหนือ

O

O

O

TIRVAS HOTEL

5

เมืองหิมะ – ขับรถสโนว์โมบิล – มูร์มันสค์  -ตามล่าหาแสงเหนือ

O

O

O

AZUMUT MURMANSK HOTEL

6

พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ – สนามบิน – 

เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก – มหาวิหารเซนท์ไอแซค

O

X

O

PARK INN PRIBALTIYSKAYA

7

พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – สนามบิน

O

O

8

ดูไบ – กรุงเทพ

 
 


กำหนดการเดินทาง

 มกราคม : 17 - 24 , 31 ม.ค. – 7 ก.พ.

  กุมภาพันธ์ : 21 - 28, 28 กพ. – 7 มี.ค.             

 มีนาคม : 14 - 21

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

65,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

65,900.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ห้องพักจะมี 2 เตียงเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม)

*กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก*

โปรดสอบถาม

ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน  ลดท่านละ

18,000.-

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **