รายละเอียดทัวร์
บิตรงจากเชียงใหม่ ทัวร์ดีดี๊ ราคาโดน โด๊น เดินทาง 4 - 7 กรกฎาคม 2561
16,800 บาท

โปรแกรมไฮไลท์

  • บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน EVA AIR สายการบินระดับ 5 ดาว
  • เที่ยวสบาย ทานอาหารมิชลินสตาร์ และ พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ อาหารครบทุกมื้อ
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว , ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 , ชิมอาหารทะเลสดๆ ตลาดปลา
  • ช้อปปิ้งจุใจ ซีเหมินติง , ซื่อหลินไนท์ และ ช้อปปิ้ง Outlet สินค้าแบรนเนม ลดสูงสุด 70%