รายละเอียดทัวร์
แพ็คเกจบินดีอยู๋ดี กระบี่
แพ็คเกจกระบี่ สวรรค์ของคนรักทะเล 3 วัน 2 คืน 
รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก เจ้าหน้าที่ของเกาะพีพีทัวร์ รับสนามบิน + แวะถ่ายรูปลานปูดำ เขาขนาบน้ำ + ส่งโรงแรมที่พัก
วันสอง เลือกทัวร์ 1 รายการ (1.ทัวร์4 เกาะ ทะเลแหวก 2.ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน 3.ทัวร์หมู่เกาะห้อง )
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็นนวดไทย 1 ชม. หรือเลือกซิตี้ทัวร์กระบี่ครึ่งวันบ่าย + อาหารเย็น )
วันที่สาม อิสระ + เช็คเอาท์ เลือกซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่

แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน ขึ้นไป ) เดินทางตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561

เริ่มต้นที่ 5,900 บาท ( ขึ้น-ลง กรุงเทพฯ)

Hotel

Room Type

Location

1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2561
ราคารวมตั๋วเครื่องบินเดินทางจากเชียงใหม่แล้ว 

ราคาคืนต่อไป

ต่อ 1 คืน

พักคู่/ พัก 3 คน

พักเดี่ยว

เด็กเสริมเตียง

Sugar Marina Clifff Hanger

DLX

DLX

SUP

STD

SUP

SUP

Aonang

Aonang

Aonang

Aonang

Aonang

Aonang

9,300

11,100

8,800

1,800

1,800

1,800

2,100

2,100

2,100

Marina Express Fisherman

9,300

11,100

8,800

Centra Phupano

9,300

11,100

8,800

Holiday In Express

9,900

11,900

9,300

Red Ginger

9,900

11,900

9,300

Pakasai

9,900

11,900

9,300

Deevana Plaza

DLX

SUP

DLX

DLX

SUP

DLX

Aonang

Aonang

Aonang

Aonang

9,900

11,900

9,300

2,100

2,100

2,100

2,200

Avasea

9,900

11,900

9,300

Centara Anda Dhevi

9,900

11,900

9,300

Aonang Princeville

9,900

11,900

9,300

Panan Krabi Resort

Aonang

Aonang

9,900

12,500

9,700

2,500

3,800

Beyond Resort

11,900

15,400

11,100

หมายเหตุ – ชาวต่างชาติเพิ่มค่าเข้าอุทยานที่ละ 400 บาท

  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่ว่าง ณ วันที่ท่านทำการจองและชำระเงิน
  • ราคาขั้นต้นต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน น้อยกว่า 10 วันไม่สามารถใช้ราคานี้ได้