รายละเอียดทัวร์
แพ็คเกจทัวร์ไต้หวัน

3D2N TAIPEI FREE AND EASY

(Weekday = Sunday – Thursday | Weekend = Friday & Saturday)

Hotel / Category

Tour Rate 3D2N / pax 

1 Extra Night / pax 

2N Weekday

1N Weekday

1N Weekend

2N Weekend

Weekday

Weekend

YOUR Hotel

3*

4,630

4,861

5,092

2,023

2,254

Yi Su Hotel

3*

4,762

4,762

4,762

2,089

2,089

Grace Hotel Zhonghe

3*

4,762

4,762

4,762

2,089

2,089

Delight Hotel

3*

4,762

4,927

5,092

2,089

2,254

Look Hotel

3*

4,828

4,960

5,092

2,122

2,254

Green World Songshan Hotel

4*

4,993

5,158

5,323

2,188

2,353

Sunworld Dynasty Hotel

4*

5,323

5,323

5,323

2,353

2,353

Wonstar Hotel Zhonghua

4*

5,323

5,488

5,653

2,353

2,518

Riverview Hotel

4*

5,323

5,488

5,653

2,353

2,518

FX Hotel Taipei

4*

5,554

5,554

5,554

2,485

2,485

City Suites Taipei Nandong

4*

5,785

5,950

6,115

2,584

2,749

Midtown Richardson

4*+

5,785

6,412

7,039

2,584

3,211

Hotel Cham Cham Taipei

4*+

5,884

5,884

5,884

2,650

2,650

Amba Taipei Ximending

4*+

6,478

6,874

7,270

2,947

3,343

Amba Taipei Songshan

4*+

7,138

7,138

7,138

3,277

3,277

 

ราคานี้รวม : ที่พัก 2 คืนพักคู่ / 3 ท่านพร้อมอาหารเช้าและรถรับส่งสนามบินไป - กลับ  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ: - เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป พักเดี๋ยวอีกราคาใหม่

           - ราคานี้ถึง 31 ธันวาคม 2561  ยกเว้นวันที่ 6 – 9 มิ.ย. / 22 – 23 ก.ย. / 30 ก.ย. -  7 ต.ค. / 22 – 25 ธ.ค. / 29 – 31 ธ.ค.

           - เพิ่มราคาจากปกติ ในวันที่ 6 – 9 มิ.ย. / 27 – 30 มิ.ย. / 4 – 6 ก.ย. / 30 ต.ค. – 30 พ.ย.

รายละเอียดการรับส่ง

- จะมีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน พร้อมชูป้ายชื่อของท่าน

- ประเภทของยานพาหนะขึ้นอยู่กับจำนวน (1-3 ท่าน = รถ 7 ที่นั่ง, 4-7 ท่าน = รถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง, รถบัสโดยสาร 8 คน)

- ราคานี้ใช้ได้กับเส้นทางต่อไปนี้เท่านั้น : สนามบินเถาหยวน - ไทเปและไทเป – สนามบินเถาหยวน