รายละเอียดทัวร์
สบาย ฟินเวอร์ OSAKA TAKAYAMA 5D3N
ราคาเพียง 17,991 บาท


 

สบาย ฟินเวอร์ OSAKA TAKAYAMA 5D3N

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน ราคาเพียง 17,991 บาท

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลท์ ทัวร์

- เที่ยวคุ้ม ครบ 3 เมือง เกียวโต ทาคายาม่า โอซาก้า

- ชมวัดดังแห่งเกียวโต วัดน้ำใสคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

- ชมความสวยงามของปราสาทโอซาก้า

- ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] / ถนนสายโบราณซันมาจิ ซูจิ

- ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม

- ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ / ริงกุเอ้าท์เล็ท /ซาคาเอะ

รายละเอียดการเดินทาง

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก

1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ

û

û

KANSAI AIRPORT

หรือเทียบเท่า

2

เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคิโยมิสึ- นาโกย่า-ช้อปปิ้งซาคาเอะ

ü

ü

û

GIFU HOTEL

หรือเทียบเท่า

3

เมืองทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ

ü

ü

û

GIFU HOTEL

หรือเทียบเท่า

4

ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเข้า)-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ริงกุเอ้าท์เล็ต-สนามบินคันไซ

ü

û

5

สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ