รายละเอียดทัวร์
โตเกียว - ฟูจิ 3 คืน 5 วัน เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้นานาชนิด
ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท