รายละเอียดทัวร์
Taiwan “Little Japan”
ราคา 19,900 บาท

TaiwanLittle Japan
7  9
 ธัาคม  61   พี ท่ะ 19,900

 เที่ยวทุกวัน “ไม่มีอิสระ” ดูแลโดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง ที่พักในย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เดินช้อปสบายๆ

สัมผัสกลิ่นอายของประเทศเล็กๆ แต่น่ารัก ความเป็นกันเองของผู้คนที่ไต้หวัน

โพสท่าถ่ายรูปสวยๆ ที่ “อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว” ช้อป ชิม แชะ ที่ถนนโบราณชุดชิค “จิ่วเฟิน”

ชิคไปอีกกับ “เส้นทางรถไฟสถานีซือเฟิ่น” สถานีรถไฟร่มหุบของไต้หวัน

ไม่พลาดเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญ ของไต้หวัน “ตึกไทเป101”

 ก่อนกลับ แวะช้อปให้สะใจ ที่ MITSUI OUTLET”  

วันที่ 1           เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทเป – ซีเหมินติง
วันที่ 2          อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – ถนนโบราณจิ่วเฟิน – เส้นทางรถไฟสถานีซือเฟิ่น – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3          ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - MITSUI OUTLET – เชียงใหม่