รายละเอียดทัวร์
Taiwan “Little Japan”
เริ่มต้น 19,900 บาท

Taiwan

ที่ 4 วั 3 คื

สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ปล่อยโคมขงหมิง

พักติดย่านช้อปปิ้ง เดิน 1 นาทีถึง

พิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา จากร้านดังของไต้หวัน พร้อมเต็มอิ่มกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน

 เที่ยวทุกวัน “ไม่มีอิสระ” ดูแลโดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง ที่พักในย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง เดินช้อปสบายๆ

สัมผัสกลิ่นอายของประเทศเล็กๆ แต่น่ารัก ความเป็นกันเองของผู้คนที่ไต้หวัน

โพสท่าถ่ายรูปสวยๆ ที่ “อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว” ช้อป ชิม แชะ ที่ถนนโบราณชุดชิค “จิ่วเฟิน”

ชิคไปอีกกับ “เส้นทางรถไฟสถานีซือเฟิ่น” สถานีรถไฟร่มหุบของไต้หวัน

ไม่พลาดเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญ ของไต้หวัน “ตึกไทเป101”

วันที่ 1           เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทเป –ซีเหมินติง– ตึกไทเป 101  
วันที่ 2           ผิงซี – เส้นทางรถไฟผิงซี “สถานีซือเฟิ่น” – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

วันที่ 3           DIY พายสัปปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – Duty Free – ตึกไทเป 101  

วันที่ 4           ไทเป – เชียงใหม่