รายละเอียดทัวร์
ฮ่องกง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
ราคา 18,900 บาท

ฮ่องกง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่

 

วันที่ 8 – 10 ธันวาคม  2561 เที่ยววันหยุด “ ไม่ต้องลางาน”

ไฮไลท์รายการ
R
ขึ้นกระเช้า Ngong Ping ชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่หลิน
R
ชมวิวเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรียพอย
R
ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย

R แก้ชงหมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
R ช้อปิ้งจุใจที่ City Gate Outlet และย่านจิมซาจุ่ย
R พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง                                        
R จัดเต็ม!! ซีฟู๊ดแบบสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun
R เลือกซื้อ Option Tour HONGKONG DISNEYLAND หรือ มาเก๊าวันเดย์ทัวร์

 กำหนดการเดินทาง : 8 – 10 ธันวาคม  2561

วันแรก               เชียงใหม่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ – เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอร์รี่

                       อาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นหมุน
วันที่สอง             อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสน์แลนด์ – ทัวร์มาเก๊า 1 วัน
วันที่สาม             กระเช้านองปิง – พระใหญ่หลินซานต้าฝ่อ – City Gate Outlet   –  ฮ่องกง – เชียงใหม่