รายละเอียดทัวร์
Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน

โดยสายการบินอียิปต์แอร์

  • ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี
  • ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
  • ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
  • เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์
  • ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ

** พิเศษเปิดประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก **

 

กำหนดการเดินทาง        

วันที่  11 – 16 , 18 – 23 ต.ค. 61

37,900.-

วันที่   8 – 13 , 15 – 20 พ.ย. 61

38,900.-

วันที่   13 – 18 ธ.ค. 61

38,900.-

วันที่   27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62

41,900.-