รายละเอียดทัวร์
บินตรง เชียงใหม่ - ตุรกี

 

 

ราคา 38,800 บาท

เชียงใหม่บินตรง ตุรกี   

10 วัน  8 คืน

 ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีป เอเชียเเละยุโรป

บินเช้าถึงเย็นกรุงแองการ่า พักผ่อนได้เต็มอิ่ม เก็บครบทุกบรรยากาศ   

ปิดท้ายบรรยากาศสวยๆ กับนครอิสตันบูล

พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 5 คืน   4 ดาว 3 คืน

J หนีร้อนไปช่วงเวลาอากาศยังติดหนาว 12 - 20 องศา

เดินทาง : 22 – 31 มีนาคม 2562

 วันที่ 1      เชียงใหม่ – กรุงแองการ่า 
วันที่ 2      กรุงอังการ่า – ทะเลสาบเกลือ-  คัปปาโดเจีย  - นครใต้ดินไคมัคลึ – บ้านพักถ้ำพื้นเมือง - ระบำหน้าท้อง
วันที่ 3      บอลลูน - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่  - ซิตี้ทัวร์

วันที่ 4      คัปปาโดเจีย  - คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -เมืองปามุคคาเล่ 
วันที่ 5      ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส
วันที่ 6      โรงงานเครื่องหนัง – เมืองเพอร์กามัม – วิหารอะโครโปลิส – เมืองชานัคคาเล่  - ทรอย
วันที่ 7      ชานัคคาเล่ – บูซาร์ – เมืองอิสตันบูล – อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน

วันที่ 8      ฮิบโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน- โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาห์เช่
วันที่ 9      กรุงอิสตันบูล – ตลาดสไปซ์มาร์เกต -  โดฮา
วันที่ 10    ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่