รายละเอียดทัวร์
Winter Snow Tokyo
ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน

สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort

แช่ออนเซ็น BBQ Yakiniku + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Wifi on Bus พาเที่ยวทุกวัน

ราคาสุดคุ้ม!!! เริ่มเพียง 23,888 บาท

Winter Japan ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม – มีนาคม 62

พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โตเกียว 1 คืน นาริตะ 2คืน

สนุกสนานลานสกี ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (Fujiten Ski Resort)

สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวทดสอบความแรงสั่นสะเทือนของระดับความไหวต่างๆ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น

โตเกียวเมืองหลวง ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

เที่ยวโตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ฮาราจูกุ

เที่ยวเกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง

เที่ยวนาริตะ วัดนาริตะ ห้างอิออนมอลล์ ร้านดองกี้

เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) แบบที่นั่ง 3-4-3
น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20กก. บริการอาหารบนเครื่อง 1 มื้อ

 วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

1

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

2

ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น

3

ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ

4

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ

5

ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง