รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน 4คืน
เริ่มต้น 23,888 บาท

ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน

ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปี มีเพียงครั้ง

พระราชวังกู้กง เกาะพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ฝังหง พระราชวังจอมปลอม

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เสิ่นหยาง2คืน,จี๋หลิน1คืน,ฉางชุน1คืน)

โดยสายการบิน NOKSCOOT รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

วันที่

รายละเอียดท่องเที่ยว

1

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง

2

สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง

3

เมืองฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

4

โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน

5

พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง

6

เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

21 - 26 Dec 2018

23,888

23,888

23,888

5,000

5,500

28 Dec 2018 - 02 Jan 2019

29,888

29,888

29,888

5,000

5,500

09 - 14 Jan 2019

24,888

24,888

24,888

5,000

5,500

16 - 21 Jan 2019

24,888

24,888

24,888

5,000

5,500

23 - 28 Jan 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

30 Jan - 04 Feb 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

13 - 18 Feb 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

15 - 20 Feb 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

20 - 25 Feb 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

27 Feb - 04 Mar 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

5,500

06 - 11 Mar 2019

24,888

24,888

24,888

5,000

5,500

13 - 18 Mar 2019

24,888

24,888

24,888

5,000

5,500

20 - 25 Mar 2019

24,888

24,888

24,888

5,000

5,500