รายละเอียดทัวร์
สงกรานต์ ไทเป เซมาแอ่วตวยกัน
ราคา 28,900 บาท

Taiwan

ที่ป ไทจง 5 วั 4 คื

สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ปล่อยโคมขงหมิง

ชมวิวทะเลสาบสุริยัน – จันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ่ง ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นส่วนตั๊วส่วนตัว

พักติดย่านช้อปปิ้ง เดิน 3 นาทีถึง ช้อปปิ้งให้จุใจกันไปเลย

พิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา จากร้านดังของไต้หวัน พร้อมเต็มอิ่มกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน

*** พักโรงแรมห้าดาวออนเซ็น 1 คืน พักซีเหมินติ่ง 3 คืน

12 เมษายน 62 เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทจง – แช่ออนเซ็น
13 เมษายน 62 หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – ไทเป – ตึกไทเป 101

14 เมษายน 62 DIY พายสัปปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟ Shifen - ปล่อยโคมขงหมิง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
15 เมษายน 62 วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – Duty Free – ซีเหมิน
16 เมษายน 62 ไทเป – เชียงใหม่