รายละเอียดทัวร์
บรูไน สบาย...สบาย
ราคา 15,999 บาท

บรูไน สบาย...สบาย

3 วัน 2 คืน  โดยสายการบินรอยัลบรูไน BI

 

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
- ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
- ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

วั

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

O

Orchid Garden Hotel

2

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

O

O

O

Orchid Garden Hotel

3

Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – Brunei’s Arts and Handicraft - Brunei Maritime - ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพฯ

O

O

 


 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 21-22 ต.ค. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 04-05 พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 11-12  พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 18-19 พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999