รายละเอียดทัวร์
บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ
ราคา 29,999 บาท

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สุดคุ้ม 2 ประเทศ สบาย...สบาย

5 วัน 4 คืน (BI)

โดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
- ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
- ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Mosque
- ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
- ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

*** ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20 USD ต่อท่านต่อทริป***


 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต

X

O

Orchid Garden Hotel

2

Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

O

O

O

Orchid Garden Hotel

3

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา

O

O

Kimberly Hotel

4

มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง

O

O

O

Kimberly Hotel

5

สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ

O

O

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่  04 – 08 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่  11 – 15 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่  18 – 22 พ.ย. 60

23,999

22,999

21,999

6,499

วันที่  25 – 29 พ.ย. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่  02 – 06 ธ.ค. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่  09 – 13 ธ.ค. 60

24,999

23,999

22,999

6,499

วันที่  30 ธ.ค. 60  – 03 ม.ค. 61

30,999

29,999

28,999

7,499

วันที่  20 – 24 ม.ค. 61

25,999

24,999

23,999

6,499

วันที่  27 – 31 ม.ค. 61

25,999

24,999

23,999

6,499