รายละเอียดทัวร์
เกาหลี สบาย...สบาย Cool…Ice Fishing Festival
ราคา 17,999 บาท

เกาหลี สบาย...สบาย

Cool…Ice Fishing Festival

5วัน 3 คืน (XJ)

 

ไฮไลท์.....ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า

- ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ไร้กังวล ด้วยน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลไม่จำกัดจำนวนชิ้น ถ้าไม่พอ!!!ซื้อเพิ่มได้...เสริฟอาหารร้อน ไป-กลับ…เครื่องลำใหญ่ A330-300 ด้วยที่นั่งแบบ 3-3-3
- ว้าวๆๆๆ สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
- ชมวิว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเกาหลีใต้ LOTTE WORLD TOWER
- สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นสกีพร้อมอากาศเย็นสบายๆ
- ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ พระราชวังชางด๊อกคุง

 

หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 35,000 วอน/ทริป เก็บทิปที่สนามบินดอนเมือง, หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วตามดุลพินิจ**

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ - อินชอน

X

X

X

2

อินชอน - เกาะนามิ - อิสระเล่นสกี - ซูวอน

บุลโกกิ

ทัลคาลบี้

PACIFIC

HOTEL 3*

3

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอเบอร์รี่ - กรุงโซล - COSMETIC SHOP - DUTY FREE - LOTTE WORLD TOWER (SEOUL SKY) - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์

O

คาลบี้

X

GALAXY HOTEL 3*

4

ศูนย์โสม - น้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด๊อกคุง -

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – พลอยอเมทิส – โซลทาวเวอร์ -

ตลาดเมียงดง

O

ซัมแกทัง

จิมดัก

GALAXY HOTEL 3*

5

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

อุด้ง

X

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดียวเพิ่ม

12-16 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

16-20 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

18-22 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

19-23 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

23-27 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

26-30 ม.ค. 61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-

30 ม.ค.-03 ก.พ.61

17,999.-

17,999.-

17,999.-

17,999.-

5,900.-