รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่
ราคา 15,900 บาท

เชียงใหม่ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่

3วัน 2คืน

โดยสายการบิน Air Asia (FD)- เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้  ณ เมืองจูไห่
- ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
- พร้อมชมโชว์อลังการประกอบแสง สี เสียง ที่พระราชวังหยวนหมิงหยวน
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย สินค้าราคาถูก..!!!!
- ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort และชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า


 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่  30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61

15,900.-

15,900.-

15,900.-

3,500.-

 

***กรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (วีซ่าหน้าด้าน) ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าวีซ่าจีนเพิ่มท่านละ 1,000 บาท (ยื่น 4 วันทำการ)***