รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่ !!! ฮ่องกง เซินเจิ้น
ราคา 15,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่ !!!
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

โดยสายการบินแอร์เอเชีย
(พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน)


 

- เที่ยว 2 เมือง พักเซินเจิ้น 1 คืน ฮ่องกง 1 คืน
- ชมโชว์ MANGROVE GROOVEเป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง อลังการผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง
- ช้อปปิ้งห้างหล่อหวู่มอลล์ที่เซินเจิ้น
- ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดแชกงหมิว  วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
- ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์-วิคตอเรียพีค
- อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านดัง จิมซาจุ่ย 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

เชียงใหม่-ฮ่องกง-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหล่อวู-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ

 

Royal Century Hotel หรือเที่ยบเท่า

2

เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกง-รีพลัสเบย์-วิคทอเรียพอยท์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน

Penta Hotel

หรือเที่ยบเท่า

3

สนามบินฮ่องกง-เชียงใหม่

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่    03 – 05 ธ.ค. 60

15,900

15,900

15,900

3,900

วันที่    30 ธ.ค. 60  - 01 ม.ค. 61

17,900

17,900

17,900

5,000