รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
ราคา 18,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง

สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน
บริการเลานจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
บริการเลานจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว

พักโรงแรมดี อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

แถมฟรี!!! หมวก พัด และถุงผ้าสุดเก๋

วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2560

18,900.-

วันที่ 30 ธันวาคม 2560– 02 มกราคม 2561 (เทศกาลปีใหม่)

21,900.-

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 60

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,500.-

วันที่ 30 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

(เทศกาลปีใหม่)

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-