รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
ราคา 18,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง

หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา
ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
บริการเลานจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว

 

 

แถมฟรี!!! หมวก พัด และถุงผ้าสุดเก๋

พักโรงแรมดี อร่อยเด็ดกับเมนูอาหารซีฟู๊ด!!

 

 วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 60

18,900.-

วันที่ 23 - 25 ธ.ค. 60 (วันคริสต์มาส)

19,900.-

วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61 (เทศการปีใหม่)

21,900.-

วันที่ 18 – 20 ม.ค. 61

18,900.- 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 17 - 19 ธ.ค. 60

18,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

3,500.-

วันที่ 23 - 25 ธ.ค. 60  (วันคริสต์มาส)

19,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

3,500.-

วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 60 (เทศกาลปีใหม่)

21,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

3,500.-

วันที่ 18 – 20 ม.ค. 61

18,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

3,500.-