รายละเอียดทัวร์
แพ็คเกจบินดีอยู๋ดี กระบี่
แพ็คเกจกระบี่ สวรรค์ของคนรักทะเล 3 วัน 2 คืน 
รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก เจ้าหน้าที่ของเกาะพีพีทัวร์ รับสนามบิน + แวะถ่ายรูปลานปูดำ เขาขนาบน้ำ + ส่งโรงแรมที่พัก
วันสอง เลือกทัวร์ 1 รายการ (1.ทัวร์4 เกาะ ทะเลแหวก 2.ทัวร์สระมรกต น้ำตกร้อน 3.ทัวร์หมู่เกาะห้อง )
(กรณีโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็นนวดไทย 1 ชม. หรือเลือกซิตี้ทัวร์กระบี่ครึ่งวันบ่าย + อาหารเย็น )
วันที่สาม อิสระ + เช็คเอาท์ เลือกซื้อของฝาก + ส่งสนามบินกระบี่

แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน ขึ้นไป ) เดินทางตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562

เริ่มต้นที่ 5,900 บาท ( ขึ้น-ลง กรุงเทพฯ)

แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน ( 2 ท่าน ขึ้นไป ) เดินทางตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562

Hotel

Room Type

Location

Selling

ราคาคืนต่อไป

ต่อ 1 คืน

ช่วงเวลา

พักคู่/พัก3คน

พักเดี่ยว

เด็กเสริมเตียง

Srisawara casa

SUP

Krabi Town

7,950

9,350

7,550

6,250

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Krabi Seabass

SUP

Krabi Town

7,950

9,350

7,550

6,250

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Holiday In Express

STD

Aonang

8,450

10,050

8,050

6,750

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Deevana Plaza Krabi

DLX

Aonang

8,450

10,050

8,050

6,750

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

A va Sea Resort

SUP

Aonang

8,450

10,050

8,050

6,750

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Red Ginger Chic Resort

SUP

Aonang

8,850

10,650

8,350

7,050

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Railay Village

Dlx PoolView

Railay

10,250

13,250

9,650

7,750

20 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

Sunrise Tropical

Tropical villa

Railay

10,250

13,250

9,650

7,750

20 เม.ย. – 31 ต.ค. 62

หมายเหตุ: กรณีพักที่ Railay เลือกโปรแกรมทัวร์สระมรกตฯ เพิ่มค่าเรือบริการรับส่ง ไป-กลับ 1,600.- บาท / ลำ

  1. ) Optional Tour กรณีลูกค้าพักต่อ สามารถเลือกซื้อ Optional Tour ดังนี้หมายเหตุ – ชาวต่างชาติเพิ่มค่าเข้าอุทยานที่ละ 400 บาท

  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินที่ว่าง ณ วันที่ท่านทำการจองและชำระเงิน
  • ราคาขั้นต้นต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน น้อยกว่า 10 วันไม่สามารถใช้ราคานี้ได้