รายละเอียดทัวร์
Tokyo Fuji 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT

PROGRAM DETAIL

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่ 4 ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก TOKYO DISNEYLAND

วันที่ 5 ช้อปปิ้งอิออนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ

FLIGHTS

NOK SCOOT

DEPARTURE FLIGHT        :       XW102 DMK - NRT (02.20-10.25)

ARRIVAL FLIGHT            :       XW101 NRT - DMK (13.55-18.25)

PRICE

ราคาผู้ใหญ่                                 27,900   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง)     27,900   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)  27,900   บาท

จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน)        19,900   บาท

พักเดี่ยว                                7,900   บาท

ทารก (อายุ 0-2 ปี)                  6,900   บาท

มัดจำ                                  15,000    บาท