รายละเอียดทัวร์
Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี

ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์

ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ

** พิเศษเปิดประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก **

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 11 – 16 , 18 – 23 ต.ค. 61             37,900.-

วันที่ 8 – 13 , 15 – 20 พ.ย. 61            38,900.-

วันที่ 13 – 18 ธ.ค. 61                        38,900.-

วันที่ 27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62               41,900.-