รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่ เวียดนามกลาง
ราคา 13,900 บาท

สัมผัสเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง

บินตรงจากเชียงใหม่ สู่เมือง กวางบิงห์ เวียดนามกลาง

กวางบิงห์ ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

 โดย..สายการบิน Jet Star

 

เปิดประสบการณ์ใหม่โดยการนั่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม และนั่งสามล้อชมเมือง

เดินทาง วันศุกร์เย็น กลับวันจันทร์  ***ลางานวันเดียว

หมายเหตุ 15 ท่าน / 10 ท่าน  ออกเดินทาง

วันที่

โปรแกรมเดินทาง

วันแรก

เชียงใหม่  – กวางบิงห์  - ทานอาหารค่ำ - เข้าโรงแรม

วันที่สอง

กวางบิงห์ – นั่งรถไฟสัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม สู่ดานัง – ทานอาหารกลางวัน - ฮอยอันเมืองมรดกโลก – หมู่บ้านหินอ่อน หงู แฮ็งเซิน - เดินชมเมืองโบราณฮอยอัน เลือกซื้อของที่ระลึก -    ดานัง – ทานอาหารค่ำ บริการเมนูซีฟู้ด        

วันที่สาม

ดานัง - นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ – สวนสนุก Fantasy Park  - ทานอาหารกลางวัน - นั่งสามล้อชมเมืองเว้ – พระราชวังได๋โหน่ย – ตลาดดองฮา – ทานอาหารค่ำ - เว้

.วันที่สี่ 

เว้ - วัดเทียนหมุ๋ - ดองฮอย - เส้นขนานแบ่งที่ 17 - ทะเลทราย - กวางบิงห์ - เชียงใหม่