ข้อมูลท่องเที่ยว
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) หรือชื่อทางการคือ สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ปกครองแบบสหพันธ์ และตั้งอยู่ในใจกลางทวีปยุโรปบนเทือกเขาแอลป์ โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ นอกจากจะมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้ว สวิตเซอร์แลนด์นับว่ามีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติหลายแห่ง Confoederatio Helvetica เป็นชื่อทางการของประเทศในภาษาละติน และหลีกเลี่ยงการใช้หนึ่งใน 4 ภาษาทางการ ซึ่งคำย่อ คือ CH ใช้เป็น โดเมนระดับบนสุดสำหรับอินเทอร์เน็ต (top level domain) เป็นต้น
เมืองหลวง : กรุงเบิร์น (Bern) เมืองมรดกโลก 
ประชากร : จำนวนประชากร 6.9 ล้านคน
ภาษา : ภาษา เยอรมัน - ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝรั่งเศส - ภาคตะวันตก
อิตาเลียน - ภาคใต้
โรมันช์ (Rhaeto-Romanic - ภาษาละตินโบราณ) ใช้พูดกันในชนกลุ่มน้อยของมณฑล กริซองส์ (Grisons)
อังกฤษ - พูดกันได้ทั่วไปโดยเฉพาะในเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ภาษาทางการในประเทศสวิตเซอแลนด์: เยอรมัน (62.7%; 72.5%) ฝรั่งเศส (20.4%; 21.0%) อิตาลี (6.5%; 4.3%) โรมานซ์ (0.5%; 0,6% )
ประชากร 7.5 ล้านคน (ปี 2549) เป็นชาวสวิส เยอรมันร้อยละ 65 สวิสฝรั่งเศสร้อยละ 18 สวิสอิตาเลียน ร้อยละ 10 โรมานช์ ร้อยละ 1 อื่น ๆ ร้อยละ 6 
วัฒนธรรม
ประชาชนร้อยละ 48 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 44 นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 8 นับถือศาสนาอื่นๆหรือมิได้นับถือศาสนา
ภูมิอากาศ : ภูมิอากาศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่ และมีลักษณะภูมิอากาศตั้งแต่ แบบแอลป์ ไปจนถึง แบบเมดิเตอร์เรเนียน สำหรับฤดูใบไม้ผลิ สภาพอากาศที่นั่นกำลังเย็นสบายเลยค่ะ ถ้าอยู่ในเมือง อากาศจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส แต่ถ้าขึ้นไปบนภูเขาสูงมีหิมะปกคลุม อุณหภูมิจะติดลบ เมื่อถึงฤดูหนาว ในประเทศจะเต็มไปด้วยหิมะ และอาจมีฝนด้วยในบางครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่อุณหภูมิจะติดลบนะคะ ส่วนฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นและเย็นชื้น โดยอาจมีฝนตกบ้าง อุณหภูมิในช่วงฤดูนี้อาจสูงถึง 30 องศาเซลเซียสได้ 
Daylight Savings time ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม เวลาในสวิตเซอร์แลนด์จะเปลี่ยนจาก GMT+1 เป็น GMT+2 (ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมง ตามลำดับ) โดยเริ่มตั้งแต่คืนวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เวลา 02.00 น. ใช้เวลา GMT+2 และตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนตุลาคม เวลา 03.00 น. ใช้เวลา GMT+1
ภูมิศาสตร์
พื้นที่มากกว่า 70% เป็นเขตภูเขา คือ เทือกเขาแอลป์ มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำโรน แม่น้ำทิซิโน และแม่น้ำอิน ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีเพียง หินแกรนิต หินปูน และหินที่ใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น
เงินตราและบัตรเครดิต
เงินตราของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า "ฟรังก์สวิส" โดย 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับประมาณ 35 บาท (อัตราเดือนตุลาคม 2548) สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ตามธนาคารทุกแห่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟตามเมืองใหญ่ และโรงแรมทั่วไป ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารจะได้อัตราดีที่สุด 
บัตรเครดิตที่สามารถใช้จ่ายได้จะต้องเป็นประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และอเมริกันเอ็กซ์เพรส การใช้บริการจากธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มักจะรวมค่าบริการไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้บริการก็อาจให้ทิปเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจเท่านั้น
เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ สวิสฟรังก์ (Swiss Francs) ธนบัตร ใบละ 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 เหรียญ หน่วยเป็นซองตีมส์ (Centimes) 5, 10, 20, 50 หน่วยเป็นฟรังซ์ 1, 2, 5
ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสวีสฟรัง Swiss Franc (CHF)
 
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
การที่จะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ ควรที่จะทราบข้อมูลที่จำเป็นดังนี้
​การแต่งกาย
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาว และตรวจดูสภาพความพร้อมของร่างกาย หากจำเป็นต้องขึ้นภูเขาที่สูงมาก (3,000 เมตรหรือสูงกว่า) เนื่องจากอากาศอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำ อาจเกิดปัญหาสุขภาพได้
การเข้าเมือง
หนังสือเดินทางราชการและการทูตไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางและอยู่พำนักได้ 3 เดือน 
หนังสือเดินทางธรรมดา จำเป็นต้องขอวีซ่าสวิสก่อนเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่อยู่เลขที่ 35 ถ.วิทยุ (เหนือ) กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-253-0156 ถึง 60 ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์ ได้อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มี Schengen Visa (เชงเก็นวีซ่า) จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยต้องมีวีซ่าสวิส แต่ต้องเป็น multiple entry (เข้าออกได้หลายครั้ง) และไม่หมดอายุ โดยจะสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากวีซ่าไม่ถูกต้องหรือถือเชงเก็นวีซ่า Single entry (เข้า-ออกได้ครั้งเดียว) อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองและถูกส่งตัวกลับโดยทันที 
การเดินทางผ่าน (Transit) สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีตั๋วเครื่องบินปลายทางไปประเทศที่สาม โดยสามารถขอรับวีซ่าผ่านทางได้ ที่หน่วยตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และสามารถอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้ไม่เกิน 48 ชม. (ค่าใช้จ่าย 40 ฟรังก์สวิส) 
ส่วนกรณีที่มีการเชิญจากสวิส ผู้เชิญชาวสวิสจะต้องได้รับแบบฟอร์มอนุญาตจากตำรวจสวิสก่อน แล้วดำเนินเรื่องส่งใบอนุญาตเชิญเข้าสวิตฯ นั้นมาให้ผู้รับเชิญเพื่อนำเอกสารดังกล่าวแนบกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นคำร้องขอวีซ่า 
หมายเหตุ
กรณีหญิง/ ชายที่ประสงค์จะแต่งงานกับชาวสวิส ขอให้มีความรัก ศึกษานิสัยใจคอ และวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมให้ดีเสียก่อน เนื่องจากเมื่อสมรสกับชาวสวิสแล้ว จำเป็นต้องใช้เวลาถึง 5 ปี (คู่สมรสสวิสต้องรับรองวีซ่าทุกปี) ถึงจะได้สิทธิพำนักถาวรในสวิตเซอร์แลนด์ 
การสมรสแบบรับจ้างแต่งงานกับชาวสวิสเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และมักเป็นเหตุให้เกิดการถูกกดขี่ข่มเหงและการค้าประเวณี โดยชาวสวิสที่มีพฤติกรรมรับจ้างแต่งงานกับชาวต่างชาติมักเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษา ตกงานยาวนาน ติดยาเสพติด สุราเรื้อรัง มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีโรคภัยประจำตัว มีปัญหาทางสุขภาพจิต ดังนั้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจ้างสมรสโดยเด็ดขาด 
ความคิดเห็นจากลูกค้า
  • ประทับใจการบริการของบริษัท โกลเบิลทัวร์มากๆเลยค่ะ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริหารดีมากค่ะ ใส่ใจลูกค้ามากๆ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ คราวหน้าจะมาใช้บริการที่โกลเบิลทัวรื เชียงใหม่อีกแน่ นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
    20-30 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่น โอซาก้า (Osaka) เกียวโต
    คุณเมย์
  • เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน​ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์  ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์ สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น​ ชมวิว​เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อ​ท​ ช้อปปิ้งเพลินเพลินย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน
    Moomai