ข้อมูลท่องเที่ยว
ฟิลิปปินส์ (the Philippines)หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน 7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 100 กม.และมีลักษณะพิเศษคือเป็นประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก นิวสเปน (พ.ศ. 2064-2441) และสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2441-2489) ได้ครองฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมเป็นเวลา 4 ศตวรรษ และเป็นสองอิทธิพลใหญ่ที่สุดต่อวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในเอเชีย ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อาร์โนลด์โจเซฟทอยน์บี (Arnold Joseph Toynbee) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์

ภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด 

ลักษณะภูมิอากาศ มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประชากร มีปัญหาชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเกาะมินดาเนา ซึ่งต้องการแยกตัวเป็นอิสระ เรียกว่า “แนวปลดปล่อยแห่งชาติโมโร”

วัฒนธรรม ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมนุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกัน 

ภาษา มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญได้ระบุให้ภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษา ตากาล็อก หมายเหตุ: จากการพูดคุยกับชาวฟิลิปปินส์โน (รวมถึงนั่งดูรายการทีวีและฟังจากสถานีวิทยุ) ทราบว่า ปัจจุบัน ชาวฟิลิปปินส์ มีการใช้ภาษาที่เรียกว่า ทากรีส (Tagalog + English) คือพูดตากาล็อกคำอังกฤษคำ ผสมกันไปในประโยคสนทนา แต่เป็นที่เข้าใจกันในหมู่ของประชาชน แม้แต่ในรายการทีวีและรายการวิทยุ

ศาสนา ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4 ของโลก นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดยร้อยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต์
 
ข้อควรทราบ
1.เวลาใน ฟิลิปปินส์ เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง
2.ปินอย (Pinoy) หมายถึง คนฟิลิปปินส์ นั้นเอง
3.ในฟิลิปปินส์ใช้จ่ายเงินสกุล เปโซ (Peso)
4.ฟิลิปปินส์ไม่มีมะนาว มีแต่ส้มจี๊กลูกเล็กๆ
5.ไม่ควรพกของมีค่าติดตัวเยอะ เพราะอาจเจอโจรกรรมได้
6.คุณควรให้ทิป โดยประมาณ 10% จากค่าบริการ
7.ควรพกร่มติดตัว หากทัวร์เมืองบาเกียว เพราะเป็นเมืองที่มีฝนตกมากที่สุดในแถบอาเซียน
8.ชาวฟิลิปปินส์ชอบร้องเพลง และโปรดปรานกีฬาบาสเตบอลสุดๆ แต่นักกีฬาระดับโลกผู้สร้างชื่อเสียงให้ชาวฟิลิปปินส์ คือ แมนนี่ ปาเกียว ซึ่งเป็นนักมวย
9.ควรติดตามข่าวสารการเตือนภัยให้ดี เพราะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยในฟิลิปปินส์
10.ห้างสรรพสินค้าเครือ SM Mall ในฟิลิปปินส์มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลก ควรลองไปดู

ภาษา ฟิลิปปินส์
ภาษาอาเซียนที่ควรรู้อีกภาษา นั่นคือ ภาษาฟิลิปปินส์ เรียกว่า ฟิลิปีโน เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการคู่กับภาษาอังกฤษ โดยเป็นสำเนียงมาตรฐานของภาษาตากาล็อก
มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ราวร้อยละ 30 ของประชากร 84 ล้านคน และเป็นภาษาที่สองของประชากรอีกราวร้อยละ 80 ส่วน “ภาษาตากาล็อก” มีสถานะเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวตากาล็อก มีความเก่าแก่กว่า มีศูนย์กลางอยู่ในเขตของชาวตากาล็อกในเกาะลูซอน
ภาษาฟิลิปีโน มีความสำคัญน้อยกว่าภาษาอังกฤษ รวมทั้งในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์แต่ถือว่าคู่คี่กับภาษาอังกฤษในด้านการค้าขายและการติดต่อราชการ ภาษาฟิลิปีโนใช้เป็นภาษากลางทั่วประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะการบริการสาธารณะในเขตที่ไม่ใช้ภาษาตากาล็อก

ทักทาย
สวัสดี-กูมุสตา สวัสดีตอนเช้า-มากันดังอุ่มมากะ สวัสดีตอนเที่ยง-มากันดังตังฮาลิ สวัสดีตอนบ่าย-มากันดังฮาโป่น สวัสดีตอนเย็น-มากันดังกาบิ สบายดีไหม-กูมูสต้า กา ยินดีที่ได้รู้จัก-นาตูตูวา นาอลัม โม เชิญ-แมค อันยาย่า พบกันใหม่-มากิตา คายอง มูลิ ลาก่อน-ปาอาลัม ขอบคุณ-สลามัต คุณจะไปไหน-สะอันก๋าปูปุนตะ กินข้าวไหม-กุสโตโมง กุมาอิน
ใช่-โอ้โอ ไม่ใช่-ฮินดี้ ไม่เป็นไร-ฮินดี้บาเล
 
อาหาร
น้ำ-ทูบิก น้ำชา-อั๊ง จะอ้า น้ำแข็ง-เยโล่ กาแฟ-อั๊งขะเพ่ กาแฟเย็น-เยโล่ ขะเพ่ กาแฟร้อน-มาอินิด นา ขะเพ่ นม-กาตัส ครีม-ครีม
น้ำผลไม้-จู๊ยส์ เนื้อหมู-อั๊ง บาโบย ไก่-อั๊ง มะนก ปลา-อั๊งอิสด้า เนื้อวัว-อั๊ง คาเน่ ผัก-กูเล ผลไม้-อั๊งพรูตัส อร่อย- มาซารับ ไม่อร่อย-ฮินดี้ มาซารับ เผ็ด-มาอางแฮง หวาน-มาตามิส เปรี้ยว-มาซิม เค็ม-มาลัด ก๋วยเตี๋ยว-มิกิ น้ำแกง- โซปัส ของหวาน-ฮิมากัส ขนม-ดิเซิร์ต ไอศกรีม-ซอร์เบเทส

ซื้อของ
ราคาเท่าไร-มักกาโน่ ลดราคาได้ไหม-ซาแพ็กเบเบนต้า ซา อะคิน เงินทอน-อั๊งแพ็กบาบาโก เงินสด-แคช บัตรเครดิต-เครดิต การ์ด ราคาแพง-มาฮาล ราคาถูก-มูร่า ซื้อ-บูมิลิ ไม่ซื้อ-ฮินดี้บูมิลิ เสื้อผ้า-เทล่า รองเท้า-ซาปาโตส เครื่องสำอาง-คอสเมติโก้ ยา-กามอต เครื่องใช้ไฟฟ้า-กาซังกาปาน กระเป๋า-ซูพด กระเป๋าสตางค์-พิตาก้า หนังสือเดินทาง-พาสปอร์ตเต้

สกุลเงิน
สกุลเงินที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์คือเปโซฟิลิปปินส์ (PHP) ใน1 เปโซมี 100 เซนตาโว ธนบัตรใบละ 1,000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 และ 5 เปโซฟิลิปปินส์ และเหรียญขนาด 10, 5, 2 และ 1 เปโซฟิลิปปินส์และ 50, 25, 10 และ 5 เซนตาโว
ความคิดเห็นจากลูกค้า
  • ประทับใจการบริการของบริษัท โกลเบิลทัวร์มากๆเลยค่ะ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริหารดีมากค่ะ ใส่ใจลูกค้ามากๆ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ คราวหน้าจะมาใช้บริการที่โกลเบิลทัวรื เชียงใหม่อีกแน่ นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
    20-30 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่น โอซาก้า (Osaka) เกียวโต
    คุณเมย์
  • เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน​ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์  ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์ สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น​ ชมวิว​เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อ​ท​ ช้อปปิ้งเพลินเพลินย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน
    Moomai