ข้อมูลท่องเที่ยว

ฝรั่งเศส ( France) หรือสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: République Française) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่น ๆ ในต่างทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่า หกเหลี่ยม (L'Hexagone) เนื่องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศ ประเทศฝรั่งเศสปกครองด้วยระบอบกึ่งประธานาธิบดี โดยยึดอุดมการณ์จากปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และของพลเมืองประเทศฝรั่งเศสมีพรมแดนติดกับประเทศเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี โมนาโก อันดอร์ราและสเปน และเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีดินแดนโพ้นทะเลไว้ในครอบครอง ทำให้มีอาณาเขตติดกับประเทศบราซิลและซูรินาเม (ติดกับเฟรนช์เกียนา) และเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ติดกับแซ็ง-มาร์แต็ง) อีกด้วย นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังเชื่อมกับสหราชอาณาจักรทางอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษอีกด้วยประเทศฝรั่งเศสเคยเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ 19 จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศจักรวรรดินิยมที่มีอาณานิคมในครอบครองมากที่สุดในโลก แผ่อาณาเขตตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกจนถึงเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเห็นได้ชัดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรม ภาษาและการเมืองการปกครองของดินแดนนั้น ๆ ประเทศฝรั่งเศสถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 82 ล้านคนต่อปี ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอีกด้วย ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นประเทศผู้ก่อตั้งสหประชาชาติ เป็นสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสโลกจีแปดนาโต้และสหภาพละติน ประเทศฝรั่งเศสยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่มีหัวรบนิวเคลียร์กว่า 360 หัวรบและเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 59 แห่ง

ที่มาของประเทศฝรั่งเศส
ที่มาและประวัติของชื่อคำว่า ฝรั่งเศส (France) มาจากภาษาละติน Francia ซึ่งแปลตามตรงว่า ดินแดนแห่งแฟรงค์ (Frankland) และมีหลายทฤษฎีที่สันนิษฐานถึงที่มาของคำว่า แฟรงค์ (Franks) ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคำในภาษาโปรโต-เยอรมัน Frankon ซึ่งแปลว่า หลาว หอก หรือทวนซึ่งเป็นอาวุธของพวกแฟรงค์ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ฟรานซิสกา (Francisca)รู้จักประเทศฝรั่งเศส( France)อีกทฤษฎีหนึ่งตามหลักนิรุกติศาสตร์คือในภาษาเยอรมันโบราณ คำว่า แฟรงค์ แปลว่า อิสระ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นทาส โดยคำดังกล่าวยังคงปรากฏในภาษาฝรั่งเศสปัจจุบันในรูป ฟรังก์ (Franc) ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโรในปี พ.ศ. 2545ในปัจจุบันประเทศเยอรมนียังเรียกประเทศฝรั่งเศสว่า Frankreich ซึ่งแปลว่า อาณาจักรแห่งแฟรงค์ อีกด้วย

เมืองหลวง(และเมืองใหญ่สุด) ปารีส

สภาพภูมิอากาศ 

ในฝรั่งเศสนับเป็นข้อได้เปรียบประการหนึ่งทางด้านการท่องเที่ยวโดยทั่วไปสามารถแบ่งเขตอากาศในฝรั่งเศส
ออกเป็น4เขตใหญ่ๆคือ
 

 • เขตอากาศแบบมหาสมุทรทางภาคตะวันตกของประเทศ ได้แก่ พื้นที่ Bayonne - Lille ซึ่งมีความชื้นสูง เย็นสบายในช่วงฤดูร้อน

 • เขตอากาศแบบกึ่งแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ พื้นที่ Alsace Lorraine พื้นที่ตามแนวแม่น้ำ Rhône และพื้นที่ภูเขา(Alpes - Pyrenees - Massif Central) ซึ่งหนาวเย็นมากในฤดูหนาว และค่อนข้างร้อนในฤดูร้อน

 • เขตอากาศแบบปานกลางซึ่งหนาวเย็นในฤดูหนาวและอบอุ่นใน ฤดูร้อน ได้แก่ ภาคเหนือของประเทศ พื้นที่ปารีสและปริมณฑล และในเขตตอนกลางประเทศ

 • เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งไม่หนาวมากนักในฤดูหนาว แต่ร้อนมากในฤดูร้อน

ภาษาทางการ  ภาษาฝรั่งเศส (Francais)

ธนาคาร(แลกเงิน)และบัตรเครดิต
ธนาคารในพื้นที่ปารีสเปิดทำการในช่วง 10.00-17.00 น. วันจันทร์--ศุกร์ สถานที่อื่น ๆ เปิดทำการวันอังคาร-วันเสาร์ (ปิดระหว่าง 13.00- 15.00 น.) บางแห่งเปิดทำการในภาคเช้าวันเสาร์ และโดยปกติในวันก่อนวันหยุด จะปิดทำการเร็วกว่าปกติCurrency exchange เปิดบริการในธนาคารและไปรษณีย์ทุกแห่ง เวลาทำการปกติตั้งแต่ 09.00-16.00 น. หรือ 17.00 น. สำหรับบางแห่ง และในเมืองเล็ก ๆ ปกติจะปิดพักกลางวันระว่าง 12.00-14.00 น. และมีอยู่ตาม ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน และใกล้แหล่งบริการท่องเที่ยว ทั่วไป พึงสังเกตว่า แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะกำหนดโดยแน่นอน แต่ค่าบริการค่อนข้างสูง แต่จะมีการแสดงป้ายราคาไว้ให้เห็นเด่นชัด

บัตรเครดิตและบัตรธนาคาร ใช้ได้ตามสถานบริการทั่วไป (ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ) โดยปกติมาตรฐานการใช้จ่ายผ่านบัตรขั้นต่ำ 12-15 ยูโร การถอนเงินผ่านตู้บริการ (ATM) ตั้งแต่ 122-457 ยูโร ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร

สกุลเงิน  ฝรั่งเศสในปัจจุบัน ใช้ธนบัตรและเหรียญเงินสกุลยูโร(EUR)  (€)  ธนบัตร 500€ / 200€ / 100€ / 50€ / 20€/ 10€/ 5€  เหรียญ 2€ / 1€ / 50 cents / 20c / 10c / 5c / 2c / 1c  เหรียญ 1€ =100 Cents

example euro cashexample euro coin

ศูลกากร
ผู้เดินทางที่ไม่ใช่ประชากรสหภาพยุโรปต้องแสดงรายการสินค้า เพื่อเสียภาษีในกรณีที่ราคาเกินกว่า 175 ยูโร ขึ้นไป วัตถุต้องห้าม นำเข้า ได้แก่ ยาเสพย์ติดและยาผิดกฎหมาย อาวุธ พืชมีชีวิต งาช้าง ฯลฯ

เขตเวลา CET (UTC+13) (DST) CEST (UTC+23) 
มี.ค.- ต.ค. เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
พ.ย.- ก.พ. เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

โทรศัพท์

การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปฝรั่งเศส หมุนหมายเลข 001-33- หมายเลขปลายทางในฝรั่งเศส 9 หลัก   โทรศัพท์ภายในฝรั่งเศส ใช้หมายเลข 10 ตัว ทั้งประเภทโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์ออกไปต่างประเทศจากฝรั่งเศส 00 + รหัสประเทศ + รหัสพื้นที่ + หมายเลขโทรศัพท์ หากต้องการต่อผ่าน Operator ให้ต่อไปที่ 00 + 33 + รหัสประเทศ

โทรศัพท์สาธารณะ สามารถใช้ได้กับทั้งบัตรโทรศัพท์และบัตรธนาคาร บัตรโทรศัพท์สามารถหาซื้อได้ตามไปรษณีย์ และ Bar Tabac ซึ่งสามารถใช้โทรภายในและระหว่างประเทศ โดยมี 2 ชนิด คือแบบ 50 ยูนิต (7.41 ยูโร) และแบบ 120 ยูนิต (14.74 ยูโร)
บนรถไฟ TGV และ Eurostar trains คุณสามารถใช้บัตร VISA & MASTERCARD / EUROCARD เท่านั้น ในการใช้โทรศัพท์

น้ำประปา ระบบน้ำประปาในฝรั่งเศสสะอาดจนสามารถดื่มได้จากก๊อกเลย แต่ถ้าน้ำจากก๊อกที่ไหนไม่สะอาดพอ จะมีป้ายบอกไว้เสมอว่าไม่สามารถดื่มได้ หรือคำว่า eau non potable ลองสังเกตดู

ระบบไฟฟ้า ฝรั่งเศสใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนประเทศไทยคือเป็นแบบ 220 โวลต์ บางที่ก็เป็นปลั๊กสองตา บางที่ก็เป็นปลั๊กชนิดสามขา เพราะฉะนั้น จำเป็นต้องเตรียมปลั๊กเสียบ หรือ Adapter มาจากเมืองไทย จะได้สามารถใช้ปลั๊กได้ทั้ง 2 แบบ

ปลั๊กไฟฝรั่งเศส                     ปลั๊กไฟฝรั่งเศส

ข้อแนะนำ
1.คุณสามารถกล่าวทักทายว่าบงชู (Bonjour)ซึ่งหมายถึงสวัสดีตอนเช้า หรือ บงซัว (Bonsoir)ที่หมายถึงสวัสดีตอนเย็น และกล่าวลาเมื่อจะจากไปด้วยคำว่า "โอ(เครอ)วัว(Au revoir)"ที่แปลว่า ลาก่อนและกล่าวขอบคุณว่า "แม็กซิ (Merci)
2. วิธีทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันนั้นคือการแลกจูบแก้มซึ่งกันและกันไม่ว่าคู่ทักทายของคุณจะเป็นหญิงหรือชาย ตามงานพิธีต่างๆ ชาวฝรั่งเศสใช้วิธีชนแก้มกันทั้งสองข้าง ว่ากันว่าชาวปารีสนิยมแนบแก้มกันถึง 4 ครั้ง ถ้าเป็นเมืองนอกเขตปารีสทำเพียง 2 ครั้ง
3. เมื่อไปรับประทานอาหารตามภัตราคารอย่าตะโกนเรียกบริกรว่า"การ์ซ็อง(garcon)"ที่ตรงกันกับภาษาอังกฤษว่าboy ซึ่งในภาษาฝรั่งเศสถือว่าไม่สุภาพ ควรเรียกว่าเมอซิเออร์ และกล่าวคำว่า ซิล วู เปล ซึ่งแปลว่ากรุณา เวลาสั่งอาหารหรือขออะไรเพิ่มเติมจึงถือว่าสุภาพและควรถอดหมวก เสื้อคลุม โอเวอร์โค๊ดหรือแจ้กเก็ต เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ก่อนทุกครั้ง
4. สนามหญ้าในฝรั่งเศสมีไว้ให้ดูและชื่นชมความเขียวชอุ่ม ห้ามแตะต้องเด็ดขาด ยกเว้นตามสนามหญ้าที่เปิดเป็นสาธารณะ หากคุณละเมิดกฏเข้าไปในสนามหญ้าซึ่งมีป้าย pelouse interdite แปลว่า สนามหญ้าห้ามเข้า กำกับอยู่ ถือว่าคุณทำผิดกฏหมาย 
5. เมื่อชาวฝรั่งเศสต้องการโบกมือลาเขาจะยกมือพร้อมกับขยับนิ้วขึ้นลง ๆ
6. รถแท็กซี่ในฝรั่งเศสนั่งได้ 3 คน เฉพาะที่ตรงด้านหลังคนขับเท่านั้นที่นั่งด้านขวามือข้างหน้าคู่กับคนขับนั้น มักไว้ให้เป็นที่นั่งของสัตว์เลี้ยง

ช้อปปิ้ง

โดยปกติตามเมืองใหญ่ ๆ ร้านค้าทั่วไปจะเปิดทำการระหว่าง 10.00-19.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ในต่างจังหวัดมักจะปิดวันจันทร์และเวลาอาหารกลางวัน 12.00-14.00 น. หรือ 13.00-15.00 น. บางแห่งอาจเปิดบริการถึง 21.00 น. สัปดาห์ละครั้ง Hypermarché เปิดจนถึง 21.00 น. หรือ 22.00 น. ร้านอาหารทั่วไปเปิดบริการตั้งแต่ 08.00 น. รวมทั้งเช้า วันอาทิตย์ ในช่วงวันหยุดร้านค้าโดยปกติจะปิดทำการทั้งหมด และร้าน ขนมปังจะเปิดบริการแต่เช้า ห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปจะมีสาขาในเมืองใหญ่นอกปารีส และมีบริการเพิ่มเติมด้านล่ามภาษาต่างประเทศ แลกเงินตราระหว่างประเทศ และสินค้าปลอดภาษี ห้างสำคัญ ๆ ได้แก่ Printemps, Galeries Lafayette, Bon Marché, Samaritaine และ BHV ส่วนห้างในเครือ Virgin Megastore & FNAC จะเน้นด้านสินค้าบริโภคทางวัฒนธรรม เช่น หนังสือ ดนตรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กล้องถ่ายรูป และสถานบริการขายตั๋วสำหรับการแสดงและการเดินทาง
ปารีสซึ่งเป็นเมืองแฟชั่น เครื่องสำอาง และเครื่องแต่งกายจะอยู่ในพื้นที่ Avenue Montaigne (Yves Saint Laurent, Christian Dior...), Faubourg Saint-Honoré (Hermès, Gucci), Place de la Madeleine, Saint-Sulpice quarter หรือ Sèvres-Babylone, ระหว่างถนน Rues de Grenelle และ Rue du Cherche-Midi และ Rue des Saints-Pères (Versace, Sonia Ryckiel...) สินค้าแบรนด์เนม ในเขต Agnès B. and Claudie Pierlot (at Les Halles or Saint-Sulpice), Kenzo (Place des Victoires), Ventilo, Et Vous... in the Marais... ตลาดสินค้าที่ต่อรองราคาได้จะมี 2 แห่ง คือ Porte de Vanves และ Porte de Saint-Ouen ซึ่งอยู่ชานเมือง ในร้าน Duty Free หากซื้อสินค้ามูลค่าตั้งแต่ 182.94 ยูโร ขึ้นไปในวันและร้านเดียวกัน สินค้าบางประเภทจะได้รับส่วนลด 12%

ความคิดเห็นจากลูกค้า
 • ประทับใจการบริการของบริษัท โกลเบิลทัวร์มากๆเลยค่ะ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริหารดีมากค่ะ ใส่ใจลูกค้ามากๆ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ คราวหน้าจะมาใช้บริการที่โกลเบิลทัวรื เชียงใหม่อีกแน่ นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
  20-30 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่น โอซาก้า (Osaka) เกียวโต
  คุณเมย์
 • เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน​ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์  ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์ สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น​ ชมวิว​เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อ​ท​ ช้อปปิ้งเพลินเพลินย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน
  Moomai