ข้อมูลท่องเที่ยว

สวีเดน  หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน (อังกฤษ: Kingdom of Sweden; สวีเดน: Konungariket Sverige) สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่เหนือสุดของโลกและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนอร์ดิก มีกรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สตอกโฮล์มมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน จากจำนวน 9 ล้านคนทั่วประเทศและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับรองลงมาได้แก่ เมือง Göteborg, Malmö,  Uppsalaและ Linköping ตามลำดับ

ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง สำหรับรูปแบบการปกครองของสวีเดนนั้นจะเหมือนกับประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สวีเดนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 มณฑลและใช้ภาษาสวีดิสเป็นภาษาหลัก สกุลเงินที่ใช้คือ โครนสวีเดน (Swedish Krona) (SEK)

สวีเดนแบ่งออกเป็นสามภาคหลัก ๆ ได้แก่

 • โยตตาลันด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ราบและมีป่าไม้
 • สเวียลันด์ เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ และมีทะเลสาบจำนวนมาก
 • นอร์ลันด์ เป็นภูมิภาคตอนเหนือของสวีเดน มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุมาก ประมาณร้อยละสิบห้าของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจากอาร์กติกเซอร์เคิล

สวีเดน เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มีเขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ ทางตะวันออกจรดอ่าวบอทเนียและทางตอนใต้จรดทะเลบอลติก สวีเดนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตร (ความกว้าง 500 กิโลเมตร และความยาว 1,600 กิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ทางตอนใต้มีชายฝั่งทอดยาวและประกอบไปด้วยหมู่เกาะกว่า 25,000 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ Öland และGotland พื้นที่ในประเทศมีทะเลสาบอยู่จำนวนมากถึง 100,000 แห่ง ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่ทะเลสาบ Vänern ทะเลสาบ Vättern และทะเลสาบ Mälaren ในปัจจุบันประชากรเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ โดยหลัก ๆ ได้แก่ ประเทศในนอร์ดิก ประเทศยุโรปอื่น ๆ และประเทศในตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสวีเดนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น 

สวีเดนเป็นประเทศที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสงบ เรียบง่าย เป็นประเทศที่การแข่งขันไม่สูงนัก มีความเสมอภาคในสังคมสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมกร พนักงานทำความสะอาดหรืออาชีพใดก็ตาม สภาพความเป็นอยู่ มุมมองของสังคมก็จะไม่ต่างกัน ประชากรของที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย สังเกตได้ว่าประเทศนี้แทบจะไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์หรือภัยจากธรรมชาติก็ตาม

สำหรับการชำระเงินภาษี ตามกฎหมายสวีเดน ผู้มีเงินรายได้จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลในอัตราร้อยละ 29 – 35 และหากมีรายได้เกิน 327,600 โครนาสวีเดนต่อปีจะถูกเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 20 – 25 นอกจากนี้ ก็มีภาษีประกันสังคมหรือภาษีนายจ้าง ซึ่งตามปกตินายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมให้กับลูกจ้างในอัตราร้อยละ 28 จากยอดเงินรายได้ของลูกจ้างและที่สำคัญสวีเดนเคยครองแชมป์การใช้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดด้วย

เส้นทางสายมิตรภาพ

สวีเดนเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ผู้คนก็น่ารักพวกเขาก็รักเมืองไทยมากๆ รักมากจริงๆ เนื่องจากสวีเดนเป็นประเทศที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาช้านาน นับร้อยปีเลยทีเดียว

รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ในครั้งนั้นก็มีการเสด็จประพาสสวีเดนด้วย พระองค์เสด็จยังกรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองหลวงของสวีเดน แล้วเสด็จขึ้นไปทางตอนเหนือด้วยเรือและรถไฟ กระทั้งถึงบิสโกเด้น (Bispgarden) เมืองเล็กๆ ในรากุนดา ซึ่งมีถนนสายหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยเสด็จพระราชดำเนินผ่านในขณะนั้น เป็นเพียงถนนสายเล็กๆ เรียกกันว่า ถนนจุฬาลงกรณ์ (King Chulalongkorn’s Road) ซึ่งเป็นการเรียกขานชื่ออย่างไม่เป็นทางการ แต่หลังจากนั้นราวอีก 50 ปี ทางรัฐบาลสวีเดนร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนได้ทำการบูรณะ ติดตั้งป้ายชื่อถนนจุฬาลงกรณ์ไว้อย่างเป็นทางการ ต่อมาเมื่อมีคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกเดินทางไปศึกษาต่อที่สวีเดน ด้วยความที่เป็นนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะอาจารย์ที่มหาลัยสวีเดนจึงบอกกับนักศึกษากลุ่มนั้นว่า ที่นี่ถนนชื่อจุฬาลงกรณ์  ทีแรก นักศึกษากลุ่มดังกล่าวก็แปลกใจ เลยตัดสินใจพากันขับรถไปดู พอได้เห็นถนนที่มี่ป้ายชื่อว่าจุฬาลงกรณ์ติดตั้งอยู่จริงตามที่อาจารย์บอก จึงมีการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มนักศึกษาและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสวีเดน ซึ่งนั้นเองเป็นที่มาของการสร้างพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เรียกได้ว่าเป็นพระที่นั่งทรงไทยองค์ใหญ่ที่สุด ที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย ทั้งยังประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เต็มพระองค์ด้านในพระบรมราชานุสรณ์ทรงไทยเพียงแห่งเดียว ฤดูร้อนอาจจะยังไม่แปลกเท่าฤดูหนาว ซึ่งในฤดูหนาวจะเห็นหิมะปกคลุมศาลาทรงไทยสวยงามมาก เป็นภาพที่แปลก เพราะเราไม่ค่อยเห็นพระที่นั่งทั่วไปมีหิมะ ที่นี่จึงเป็นที่เดียวในโลกเลยก็ว่าได้

ส่วนเรื่องอาหารการกิน ถ้ามาสวีเดนต้องทานแซลมอน ปลาแซลมอนที่นี่อร่อยมาก ไม่ว่าจะปรุงแบบไทยหรือแบบฝรั่ง ก็อร่อยทั้งนั้น เพราะเป็นปลาแซลมอนที่สดมาก อาจเป็นเพราะสภาพของน้ำและสภาพของประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ชาวสวีเดนให้ความใส่ใจเรื่องการรักษสภาวะแวดล้อม และการรณรงค์เรื่องสถาวะโลกร้อยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เรียกว่าเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ นอกจากปลาแซลมอนแล้ว สวีเดนยังมีของหวาน คือ คุกกี้แอนนา ซึ่งสมัยก่อนจะเรียกว่า คริสต์มาสคุกกี้เพราะทำรับประทานกันเฉพาในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้น แต่พอเริ่มเป็นที่นิยมาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ชิมในช่วงคริสต์มาส ก็เลยทำออกมาขายกันทั้งปี การได้ชิมขนมอร่อยเหล่านี้ เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของการท่องเที่ยวเหมือนกัน
 

สภาพอากาศของสวีเดนแบ่งออกเป็น 4 ฤดู
 • ฤดูหนาว (Winter)เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม อากาศหนาวเย็นมากมีหิมะตก ตอนกลางวันจะสั้นแต่ตอนกลางคืนยาว ในหนึ่งวันจะมีแสงสว่างเพียง 6-7 ชั่วโมง อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง –20 องศาเซลเซียส แต่สำหรับตอนเหนือสุดของสวีเดน ฤดูหนาวจะยาวนานถึง 8 เดือน ทำให้คนสวีเดนโดยเฉพาะคนชราจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูง ในฤดูหนาวทางตอนเหนือมีอากาศหนาวจัดและยาวนานกว่าที่อื่น ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือส่วนทางตอนใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล และมีความหนาวเย็นน้อยกว่าทางตอนเหนื
 • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย โดยปกติจะมีฝนตกโปรยปรายและมีแสงแดด อุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะแตกต่างกันมาก ประมาณ 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส
 • ฤดูร้อน (Summer)เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตอนกลางวันจะยาวกว่าตอนกลางคืนมาก จนแทบจะไม่มีกลางคืนในช่วงต้นภาคฤดูร้อนคือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีแสงสว่างยาวนานที่สุดและเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืนในบางแห่ง ถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมาก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤดูร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว สวีเดนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
 • ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน อากาศค่อนข้างมืดครึ้มแปรปรวน มีลมฝน อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 12 องศาเซลเซียสส่วนลิ้งค์นี้จะข้อมูลสภาพอากาศและรูปภาพ ที่ดิฉันได้ถ่ายเอาไว้ใน(ถ่ายเล่นๆ)เกี่ยวกับทุกฤดูกาลในสวีเดน
 
ภูมิอากาศของประเทศสวีเดน
          ประเทศสวีเดนมีอุณหภูมิที่เเตกต่างกันมาก ถึงเเม้ว่าจะอยู่ทางตอนเหนือ เป็นเพราะว่ากระเเสน้ำอุ่นทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเเอตเเลนติด ทางตอนใ้ต้ของประเทศสวีเดนปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทใบ  ทางตอนเหนือปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทต้นสน (ทั้ง tall เเละ gran) เเละ ต้นเบรืค (björk) ทางตอนเหนือสุดของสวีเดนมีภูเขาเเละมีภูมิอากาศเเบบ " ซับอาร์กติก" คือ หนาวมากในฤดูหนาวมีหิมะมาก เเละ ฤดูร้อนจะสั้น อากาศเย็นปานกลาง 
 
ฤดูร้อนมีที่เรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืน (midnattssol คือพระอาทิตย์ไม่ตกดิน) ทางตอนเหนือสุดของสวีเดนที่ใกล้ขั้วโลกเหนือ  เเต่ในฤดูหนาวจะมืดสนิท  กลางฤดูหนาวจะมีประมาณสองสามชั่วโมง ที่มีเเสงเเดดสสัวๆ 
 
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางในเดือน มกราคม อยู่ในระหว่าง  0 องศา ทางภาคใต้, สองสามลบองศาตอนกลางของสวีเดน เเละ ประมาณ -16°C ทางตอนเหนือ  เดือนกรกฎาคม ประมาณ 17 - 18°C ที่ Götaland เเละ Svealand  เเละ ประมาณ 10°C ทางตอนเหนือของประเทศ ปริมาณฝนตดประจำปีเเตกต่างกัน เเต่ประมาณ 1000mm.
 
ลักษณภูมิประเทศ
 แบ่งออกเป็น 4 เขต
 
1. เขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ
 
- เทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนมีความสูงไม่มากนักได้แก่ เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเทือกเขาแกรมเพียนในสกอตแลนด์
- ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวขนาดเล็กที่มีน้ำลึก เรียกว่า “ฟยอร์ด” (Fjord) บริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์และสกอตแลนด์
 
2.เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง
 
เป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของโรป ตั้งแต่พื้นที่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่านทางตะวันตกของฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี โปร์แลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซีย 
- มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของยุโรป มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 
- มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ แม่น้ำโอเดอร์และแม่น้ำวิสทูลา
- ทางตอนเหนือบริเวณรอบๆ ฝั่งทะเลบอลติก เป็นเขตที่มีโครงสร้างของหินเปลือกโลกเก่าแก่ที่สุด เรียกว่า บอลติกชีลด์ ในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และบางส่วนของนอร์เวย์
 
 3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง 
 
เกิดจากการสึกกร่อนพังทลายของภูเขาจนกลายเป็นที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงเมเซตา ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ที่ราบสูงตอนกลางของฝรั่งเศส เรียกว่า มัสซิฟซองตรัล (Massif Central) ที่ราบสูงทางตอนกลางและตอนใต้ของเยอรมนี เรียกว่า แบล็กฟอรเรสต์ (Black Forest) และที่ราบสูงโบฮีเมีย (Bohenia) ระหว่างพรมแดนเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กกับสาธารณารัฐสโลวัก
 
4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้
 
 เป็นเขตที่เกิดจากการโก่งตัวของหินเปลือกโลกจนกลายเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ เป็นเขตยังมีแผ่นดินไหว ภูเขาระเบิด ได้แก่ 
- เทือกเขาพีเรนีส ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน
- เทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย ภาคเหนือของสโลวีเนีย มียอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดเขามองต์บลังค์ (Mont Blanc) สูง 4,810 เมตร) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
- เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี
- เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน
- เทือกเขาคาร์เปเทียน ในรัฐเช็ก รัฐสโลวัก โปร์แลนด์ โรมาเนีย ฮังการี ยูเครน
- เทือกเขาคอเคซัส ในรัสเซีย มียอดเขาสูงที่สุดในยุโรป ชื่อ ยอดเขาเอลบูรส (5,642 เมตร)
ความคิดเห็นจากลูกค้า
 • ประทับใจการบริการของบริษัท โกลเบิลทัวร์มากๆเลยค่ะ เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริหารดีมากค่ะ ใส่ใจลูกค้ามากๆ ให้คำแนะนำดีมากค่ะ คราวหน้าจะมาใช้บริการที่โกลเบิลทัวรื เชียงใหม่อีกแน่ นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ
  20-30 มิถุนายน 2560 ญี่ปุ่น โอซาก้า (Osaka) เกียวโต
  คุณเมย์
 • เที่ยวชมหมู่บ้านคินตามณีทานอาหารซีฟู๊ด ณ หาดจิมบารัน​ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์  ตื่นตาไปกับวิหารเทมภัคศิริงก์ สักการะวัดเม็งวี ที่มีความโดดเด่น​ ชมวิว​เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานูโอโห้ไปกับทะเลสาบบราตัน อื้อหือไปกับวิหารทานาล็อ​ท​ ช้อปปิ้งเพลินเพลินย่านคูต้าร์ เซ็นเตอร์ ตลาดปราบเซียน
  Moomai