Australia & New Zealand
ทวีปออสเตรเลีย เป็นทวีปที่รวมแผ่นดินใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย นิวกินี แทสมาเนีย และเกาะต่างๆที่อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน ในทางธรณีวิทยาแล้วไหล่ทวีปถือเป็นส่วนหนึ่งของทวีป ทำให้แผ่นดินที่กระจัดกระจายเหล่านี้ยังคงนับว่าเป็นทวีป สำหรับประเทศนิวซีแลนด์นั้นไม่ได้อยู่บนไหล่ทวีปเดียวกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่ใหญ่กว่าที่เรียกว่าออสตราเลเซีย และเนี่ยงในโอกาสนี้เอง ทางบริษัทโกลเบิลทัวร์จึงมีบริการท่องเที่ยว ครบวงจรให้บริการให้ท่านได้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รับทำวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทำทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา รับจัดศึกษาดูงาน รับจองตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ขายโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เชียงใหม่ – ซิดนีย์ – เมลล์เบิร์น 6 วัน 4 คืน
เชียงใหม่ – ซิดนีย์ – เมลล์เบิร์น – เกาะฟิลลิป – เกรทโอเชี่ยนโร้ท์
ราคา 62,900 บาท