รับจัดกรุ๊ปเหมา
“มั่นใจทุกเส้นทาง ไปกับโกลเบิลทัวร์”
รับจัดกรุ๊ปเหมาหมู่คณะ กรุุ๊ปส่วนตัว ทั้งในและต่างประเทศ  ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ที่ต้องการใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา จัดทัวร์ ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ราชการ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย บริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว ที่พร้อมให้เราดูแลลูกค้าของท่าน กลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรม ต่าง ๆ ท่านที่สนใจ และชื่นชอบ การท่องเที่ยวกับกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว (Private Group) ยินดีให้บริการ 
ผลงานกรุ๊ปเหมาที่ผ่านมา
บริษัท ปตท. จำกัด ตุลาคม 2558
กลุ่มครูเกษียณอายุ กุมภาพันธ์ 2558
กลุ่มที่นี่มีแต่เพื่อน พฤศจิกายน 2558
บริษัท สินปราณี ตุลาคม 2558
สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ มีนาคม 2557
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (เบียร์ช้าง) กรกฎาคม 2560