Africa
แอฟริกา เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากร ด้วยพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร (11.7 ล้านตารางไมล์) รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด และนับเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 20.4 ของพื้นดินทั้งหมด ประชากรกว่า 1,100 ล้านคน (พ.ศ. 2556) ในดินแดน 61 ดินแดน นับเป็นร้อยละ 14.72 ของประชากรโลก และเนี่ยงในโอกาสนี้เอง ทางบริษัทโกลเบิลทัวร์จึงมีบริการท่องเที่ยว ครบวงจรให้บริการให้ท่านได้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รับทำวีซ่าท่องเที่ยวต่างประเทศ รับจัดทำทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา รับจัดศึกษาดูงาน รับจองตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ และต่างประเทศ ขายโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์แอฟริกา