รายละเอียดทัวร์
บินตรง..เชียงใหม่!! ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
21,999 บาท

บินตรง..เชียงใหม่!!

  ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  5 วัน 3 คืน

   โดยสายการบิน AIR CHINA (CA)

ชมความงดงาม และความยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง
ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ชองโลก
ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง และจัตุรัสเทียนอันเหมิน
ชมความงดงามของพระราชวังฤดูร้อน และ หอฟ้าเทียนถาน
ตื่นตาตื่นใจ..กับ กายกรรมปักกิ่ง..ที่โด่งดังระดับโลก
เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล / ปิ้งย่างBBQ
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) แล้วจ้า

 

กำหนดการเดินทา

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 16-20 มี.ค. 61

วันที่ 26-30 พ.ค. 61

วันที่ 23-27 มิ.ย. 61

21,999.-

ไม่มีราคาเด็ก

4,499.-

ราคาทารกพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   ราคา  4,999 บาท

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 10,000 บาท

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

(ห้องละ2 ท่าน)

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 14-18 เม.ย. 61

27,999.-

ไม่มีราคาเด็ก

4,499.-

ราคาทารกพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   ราคา  5,999 บาท

ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 13,000 บาท