รายละเอียดทัวร์
สบาย ช้อปมันส์ TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT BY XJ
ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

สบาย ช้อปมันส์ TOKYO FUJI 5 DAY 3 NIGHT BY XJ

เดือน มิถุนายน-กันยายน 2561 ราคาเริ่มต้น 20,991 บาท

โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์

ไฮไลท์ ทัวร์

- ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามทะเลสาบอาชิ

-ชิมไข่ ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ

- สุดฟิน !! ชมเทศกาลดอกไม้ [ตามสภาพอากาศ]

- สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

- ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ

- ช็อปปิ้งสุดมัน ของแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์

-ช้อปเพลินเกินห้ามใจ ชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ

- ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]

- ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน

- พักฟูจิ1คืน พักโตเกียว 2 คืน

 

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

เย็น

1.สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ

2.สนามบินนาริตะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ -อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

ü

ü

3.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-พิธีชงชา-สวนดอกไม้ฮานาโนะมิยาโกะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

ü

ü

û

4.โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี–

ช้อปปิ้งฮาราจุกุ- ช้อปปิ้งชิบูย่า

ü

û

û

5.สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ