รายละเอียดทัวร์
Easy Brunei สบาย...สบาย 2 วัน 1 คืน
ราคา 12,999 บาท
Easy Brunei สบาย...สบาย
2 วัน 1 คืน  โดยสายการบินรอยัลบรูไน BI
 

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า

- ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
-
 ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
- ชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman

- สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่ำ

โรงแรมที่พัก

1

กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต – ชมเมืองยามค่ำคืน – ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien

O

Orchid Garden Hotel

2

มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว -กรุงเทพฯ

O

O

 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 21-22 ต.ค. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 04-05 พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 11-12  พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999

วันที่ 18-19 พ.ย. 60

12,999

12,999

12,999

2,999