รายละเอียดทัวร์
บินตรง !! เชียงใหม่ สิงคโปร์
ราคา 25,900 บาท

บินตรง !! เชียงใหม่ สิงคโปร์

3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินซิลค์แอร์ MI


 

- ชมโรงแรมสุดหรู มารีนาเบย์แซนส์ ศูนย์รวมร้านค้าแบรนด์เนม และ คาสิโนสุดอลังการ
- ล่องเรือบั้มโบ๊ท (รวมค่าล่องเรือ) ชมแม่น้ำสิงคโปร์ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ 

- ชมสวนสุดอลังการของสิงคโปร์ “GARDEN BY THE BAY” (รวมค่าเข้า Flower Dome & Cloud Forest)

- สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า)
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออน หรือ สิงโตพ่นน้ำ สัญลักษณ์ของสิงคโปร์
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวจีนย่านไชน่าทาวน์ ชมพระเขี้ยวแก้ว
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด
 - “ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์
- พักโรงแรมย่าน ออชาร์ด แหล่งช้อปปิ้ง

หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ทิปไกด์วันละ 6 เหรียญ, คนขับรถวันละ 4 เหรียญ รวม 30 เหรียญ
 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่

วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2560

25,900.-

25,900.-

24,900.-

4,900.-