รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่!! มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม
ราคา 26,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่!!

มัณฑะเลย์  มิงกุน พุกาม (บินภายใน)

4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์


 

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิ่ทธิ์สุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
- ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ที่เขามัณฑะเลย์
- ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมความงดงามของพระตำหนักไม้สักทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระตำหนักชเวนันดอว์!ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน
!จากมัณฑะเลย์-พุกาม ไป-กลับ ไม่ต้องนั่งรถ บินภายในจ้า
!นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม       **ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม**
!รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว

!พักโรงแรมดี อร่อยเด็ดทุกมื้อ!! พร้อมเมนูกุ้งย่างตัวโต

แถมฟรี!!! หมวก พัด และถุงผ้าสุดเก๋!!

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 30 ธันวาคม 60 – 2 มกราคม 61

(เทศกาลปีใหม่)

26,900.-

26,900.-

26,900.-

4,500.-