รายละเอียดทัวร์
เชียงใหม่!! ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
ราคา 19,900 บาท

บินตรงเชียงใหม่!! ย่างกุ้ง
สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG

- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

- สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ๊กะเล๊าะห์
- ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยันจันทรา
- ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์


 บริการเลานจ์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว

แถมฟรี!!! หมวก พัด และถุงผ้าสุดเก๋

พักโรงแรมดี อร่อยเด็ด!! กับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 60

19,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

4,500.-

วันที่ 30 ธันวาคม 60 - 2 มกราคม 61

(เทศกาลปีใหม่)

21,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

4,500.-

วันที่ 11 -14 , 25 - 28 มกราคม 61

19,900.-

ไม่มีราคาเด็ก

4,500.-