รายละเอียดทัวร์
บินตรง !! เชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (CA)
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

บินตรง !! เชียงใหม่

ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน

5 วัน 3 คืน (CA)

  • ชมความงดงาม และความยิ่งใหญ่ของมหานครปักกิ่ง
  • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ชองโลก
  • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง และจัตุรัสเทียนอันเหมิน
  • ชมความงดงามของพระราชวังฤดูร้อน และ หอฟ้าเทียนถาน
  • ตื่นตาตื่นใจ..กับ กายกรรมปักกิ่ง..ที่โด่งดังระดับโลก
  • เมนูพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง / สุกี้มองโกล / ปิ้งย่างBBQ
  • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
  • รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว) แล้วจ้า

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ก.ค.-01 ส.ค. 61

23,900.-

วันที่ 11-13 ส.ค. 61

23,900.-

วันที่ 22-26 ก.ย. 61

21,900.-

วันที่ 20-24 ต.ค. 61

21,900.-

วันที่ 10-14 พ.ย. 61

21,900.-

  
รายการ B L D โรงแรมที่พัก

1.เชียงใหม่ – ปักกิ่ง CA824 23.20-04.50 น.

     

2.ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

     

Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

3.วัดลามะ-ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ-พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก-ถนนหวังฟู่จิง

 

 

 

Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

4.ผ่านชมและถ่ายรูปด้านหน้าสนามกีฬารังนก
ศูนย์หยก-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ

 

 

 

Rosedale Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เชียงใหม่ CA823 18.00-22.20 น.       ✈