รายละเอียดทัวร์
CLASSIC EUROPE 9D6N (SEP-DEC)
ราคาเริ่มต้น 67,900 บาท

PROGRAM
EASY CLASSIC EUROPE 9D6N (SEP-DEC) - PROMOTION
PROGRAM DETAIL

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ )
วันที่ 2 อาบูดาบี - กรุงโรม (อิตาลี) - วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - ฟลอเรนซ์ - สะพาน PONTE VECCHIO - จัตุรัสซิญญอเรีย
วันที่ 3 ฟลอเรนซ์ - เมสเตร - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เวนิส - สะพานรีอัลโต - สะพานถอนหายใจ - จัตุรัสซานมาร์โค - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เมสเตร
วันที่ 4 เมสเตร - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2 - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)- สะพานไม้ ชาเปล - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - เดินเล่นชมเมืองเก่าหรือช้อปปิ้งนาฬกาสวิส
วันที่ 5 ลูเซิร์น - เอนเกลเบิร์ก - กระเช้าไฟฟ้า TITLIS ROTAIR - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - สะพาน TITLIS CLIFF WALK - สัมผัสหิมะบนลานหิมะ - เอนเกลเบิร์ก - ดิจง (ฝรั่งเศส)
วันที่ 6 ดิจง - ชมเมืองเก่าดิจง - ประตูชัย - โบสถ์นอร์ทเธอดามแห่งดิจง - จัตุรัสกลางเมือง - พระราชวังดยุคแห่งเบอร์กันดี - ช้อปปิ้งลา วัลเล่ย์ วิลเลจ เอ้าเลท - ปารีส
วันที่ 7 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เซลิเซ่ - ประตูชัย - มหาวิหารนอร์ทเธอดามแห่งปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟ - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
วันที่ 8 ปารีส - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ช้อปปิ้งแกลอรี่ ลาฟาแยต - ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกล
วันที่ 9 อาบูดาบี - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )

FLIGHTS
ETIHAD AIRWAYS
DEPARTURE FLIGHT: EY405 BKK - AUH // EY085 AUH - FCO (1825 - 2200 // 0235+1 - 0705+1)
ARRIVAL FLIGHT: EY038 CDG - AUH // EY408 AUH - BKK (2155 - 0640+1 // 0850+1 - 1825+1)

PRICE
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 74,900 > 62,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 62,990
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 60,990
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 43,990
พักเดี่ยว 13,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 12,000
มัดจำ 30,000