รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่ เกาหลี
ราคา 27,900 บาท

บิชีม่ ลี

ม้ลี่สี นุร์ด์

ช้ปิ้2ห่สุฮิ

5 วั 3 คืน  บิ KOREAN AIR

ไฮไลท์ ทัวร์

  • สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคกับฤดูใบไม้เปลี่นสี ที่เกาะนามิ
  • ชมความงดงามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขา ณ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(รวมกระเช้า)
  • ไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดชินฮันซา
  • สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  • ชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีตัวน้อยๆ กับ Teddy Bear
  • พิเศษ...ให้ท่านได้สวมชุดฮันบก เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจที่พระราชวังเคียงบอกคุง
  • ช้อปปิ้งสุดมันส์กับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง . . . ตลาดเมียงดง, ถนนฮงอิก

เ ดิ น ท า ง วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2561

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน      ท่านละ         27,900.-       บาท

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ         27,900.-       บาท

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ         27,900.-       บาท

เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ        27,900.-       บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                    ท่านละ            4,900.-         บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน(เกาหลีใต้)

วันที่ 2 เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน(Cable car) – วัดชินฮันซา

วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – เท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก

วันที่ 4 ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – พระราชวังเคียงบอกคุง+สวมชุดฮันบก – จัตุรัสคังฮวามุน+คลองชองแกชอน - Duty Free – เมียงดง

วันที่ 5 ศูนย์ฮอกเก็ตนามู – ศูนย์สมุนไพรเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน(เกาหลีใต้) – เชียงใหม่