รายละเอียดทัวร์
Unseen ยูเครน เมืองที่สักครั้งต้องไปเยือน
ราคา 39,900 บาท

EASY UNSEEN UKRAINE 5D3N

PROGRAM DETAIL

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เคียฟ

วันที่ 2 เคียฟ – ชมเมือง – CENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ – ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ

วันที่ 3 เคียฟ – มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ – ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE

วันที่ 4 เคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง

วันที่ 5 กรุงเทพฯ

FLIGHTS

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES

DEPARTURE FLIGHT        :       PS272 BKK – KBP (11.25 – 18.30)

ARRIVAL FLIGHT            :       PS271 KBP – BKK (19.25 – 09.35)

PRICE

ราคาผู้ใหญ่                              39,900         บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง)       39,900         บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)     39,900         บาท

พักเดี่ยว                                  6,500          บาท

ทารก (อายุ 0 - 2 ปี)                   9,900          บาท

มัดจำ                                    20,000         บาท