รายละเอียดทัวร์
ฮ่องกง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน
ราคา 21,900 บาท

ฮ่องกง สุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่

วันที่ 5 - 7 เมษายน 2562 เที่ยววันหยุด 

ไฮไลท์รายการ

  • ขึ้นกระเช้า Ngong Ping ชมวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่หลิน
  • ชมวิวเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรียพอย
  • ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี้ย
  • แก้ชงหมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
  • ช้อปิ้งจุใจที่ City Gate Outlet และย่านจิมซาจุ่ย
  • พักโรงแรมกลางย่านช้อปปิ้ง
  • จัดเต็ม!! ซีฟู๊ดแบบสดๆ ที่หมู่บ้านชาวประมง Lei Yue Mun
  • เลือกซื้อ Option Tour HONGKONG DISNEYLAND หรือ มาเก๊าวันเดย์ทัวร์

กำหนดการเดินทาง : 5 - 7 เมษายน 2562

วันแรก     เชียงใหม่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - จุดชมวิววิคตอเรียพอยท์ – เจ้าแม่กวนอิมหาดรีพลัสเบย์ – ร้านจิวเวอร์รี่ – อาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นหมุน

วันที่สอง   อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสน์แลนด์ 

วันที่สาม   กระเช้านองปิง – พระใหญ่หลินซานต้าฝ่อ – City Gate Outlet – ฮ่องกง – เชียงใหม่