รายละเอียดทัวร์
MISSION HILLS ASEAN GOLF INVITATIONAL
เริ่มต้น 38,900 บาท

MISSION HILLS ASEAN GOLF INVITATIONAL

AT HAIKOU 24 – 27 มี.ค. 62 & 23 – 27 มี.ค. 62

เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม

เชิญท่านเข้าร่วมในนามทีมชาติไทย แข่งขันกับทีมอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม ฯลฯ

โปรแกรมการเดินทาง 24 – 27 มี.ค. 62

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ไหโข่ว โดย Hainan Airlines / เล่นกอล์ฟ 9 หลุม No. 2 Sandbelt Trails

วันที่ 2

เล่นกอล์ฟ 18 หลุม No. 5 Laua Field + 9 หลุม No. 2 Sandbelt Trails

วันที่ 3

แข่งขัน 18 หลุม No. 1 Blackstomes / งานเลี้ยงแจกรางวัล

วันที่ 4

ไหโข่ว - กรุงเทพฯ โดย Hainan Airlines

**** พักคู่ ราคา  38,900 บาทต่อท่าน

โปรแกรมการเดินทาง 23 – 27 มี.ค. 62

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ไหโข่ว โดย Hainan Airlines

วันที่ 2

เล่นกอล์ฟ 18 หลุม No. 2 Sandbelt Trails

วันที่ 3

เล่นกอล์ฟ 18 หลุม No. 5 Laua Field

วันที่ 4

แข่งขัน 18 หลุม No. 1 Blackstomes / งานเลี้ยงแจกรางวัล

วันที่ 5

ไหโข่ว - กรุงเทพฯ โดย Hainan Airlines

**** พักคู่ ราคา 41,900 บาทต่อท่าน


 

หมายเหตุ

*รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

*หมดเขตรับสมัคร 31 ม.ค. 62

**หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนสนามกอล์ฟที่เทียบเท่าให้กรรีสนามในโปรแกรม 1 คืน**

สอบถามรายละเอียดและจองการเดินทางได้ที่

สนใจติดต่อ 053-234-488 ต่อ 16 / 17 / 21 แผนกทัวร์ โกลเบิลทัวร์