รายละเอียดทัวร์
บินตรงเชียงใหม่ - ไตหวัน 4 วัน 3 คืน
ราคา 19,900 บาท
เปย์ ชิวๆๆ ที่ไทเป บินตรงเชียงใหม่ - ไต้หวัน
เดินทางวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 62
ราคาเพียง 19,900 บาท
บินดี กินดี อยู่ดี ต้องโกลเบิลทัวร์
เที่ยวครบทุกจุดในไทเป พักดี ช้อปเพลินที่ซีเหมิน เต็มอิ่มทุกมื้อ ไม่ปล่อยอิสระ
-----------------------------
✈️ บินดี 5 ดาว Full Service   พักย่านถนนช้อปปิ้งซีเหมินติง
ลิ้มลองชาบูหม่าล่า+เสี่ยวหลงเปาร้านมิชลิน‼️
เช็คอินถนนโบราณจิ่วเฟินสุดชิค โพสท่าสุดแนวที่ เย๋หลิว 
ไม่พลาดแลนด์มาร์คสำคัญ Taipei 101 
-----------------------------
 เดินทางวันหยุดยาว นั่งเครื่องแป๊บเดียว
โปรแกรม

วันที่ 1     เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทเป – ซีเหมินติง
วันที่ 2     ผิงซี – เส้นทางรถไฟผิงซี “สถานีซือเฟิ่น” - ปล่อยโคมขงหมิง – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 3    วัดหลงซาน – DIY พายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – Duty Free - ตึกไทเป 101
วันที่ 4     ไทเป – เชียงใหม่