รายละเอียดทัวร์
Countdown 2020 Taipei Taichang
ราคา 28,900 บาท

Countdown 2021
Taipei Taichang

 

เดินทางวันที่ 31 ธันวาคม 63 – 4 มกราคม 64
เที่ยววันหยุด ไม่ต้องลางาน !!!

 

  • พักโรงแรม ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้งได้ไม่จำกัดเวลา
  • บินดี 5 ดาว ¶¶¶¶¶ บริการเป็นเลิศ
  • พิเศษ !! ลิ้มรสอาหารมิชลิน เสี่ยวหลงเปา จากร้านมิชลิน
  • อิ่มไม่อั้นกับชาบู หม่าล่าสไตล์ไต้หวัน
  • สุดมันส์ !! เก็บทุกจุด ไฮไลท์ไทเป ไทจง ปล่อยโคมขงหมิง
  • ไหว้พระขอพรเทพเจ้ากวนอู เรื่องความซื่อสัตย์และหน้าที่การงาน
  • ขอเทพเย่ว์เหล่า เทพผู้ผูกด้ายแดงให้สมหวังด้านความรัก
  • ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา สนุกเพลินกับหมู่บ้านสายรุ้ง

โปรแกรมเดินทาง
31 ธ.ค. 63    เชียงใหม่ – เถาหยวน – ไทจง – แช่ออนเซ็น
1 ม.ค. 64     หมู่บ้านสายรุ้ง – หนานโถว – วัดพระถังซัมจั๋ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – GAOMEI WETLANDตลาดฟ่งเจี๋ย
2 ม.ค. 64     ไทจง - ไทเป – Duty Free – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

3 ม.ค. 64     วัดหลงซาน – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติธรณีวิทยาเหย๋หลิ่ว – สถานีรถไฟ Shifen -  ปล่อยโคมขงหมิง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

4 ม.ค. 64     ไทเป – เชียงใหม่

 

อัตราค่าบริการเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป

เดินทางวันที่

พัก 2 – 3 ท่านต่อห้องราคาท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

31ธันวาคม 63 – 4 มกราคม 64

28,900  บาท

9,800  บาท